Notářskéslužby

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin

Úterý 8:00 - 15:30 hodin

Středa 8:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin

Pátek 8:00 – 14:00 hodin

Úřední dny v Soběslavi na Městském úřadě v zasedací síni jsou 2x v měsíci ve středu od 13h do 17h. Přesné termíny jsou uvedeny v měsíčníku Soběslavská hláska, popř. Vám je sdělíme v naší kanceláři. Pozn.: Na jednání v Soběslavi doporučujeme objednání.

Obchodní společnosti

  Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Notář zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky.Zápis společnosti do obchodního rejstříku povoluje soud. V naší notářské kanceláři vyhotovujeme i návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku včetně příloh, které jsou nutné k návrhu připojit. Pro osvědčení zásadních změn týkajících se společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů. Kdy je notářský zápis potřeba a kdy není, Vás v každém konkrétním případě poučíme.

 • Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
 • Založení akciové společnosti (a.s.)
 • Založení komanditní společnosti (k.s.)
 • Založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)
 • Osvědčení průběhu valných hromad
 • Převod obchodních podílů
 • Navýšení základního kapitálu
 • Přidání předmětu podnikání, předmětu činnosti
 • Změna sídla
 • Fúze
 • Přeměny společností.
Zpět