Notářskéslužby

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin

Úterý 8:00 - 15:30 hodin

Středa 8:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin

Pátek 8:00 – 14:00 hodin

Úřední dny v Soběslavi na Městském úřadě v zasedací síni jsou 2x v měsíci ve středu od 13h do 17h. Přesné termíny jsou uvedeny v měsíčníku Soběslavská hláska, popř. Vám je sdělíme v naší kanceláři. Pozn.: Na jednání v Soběslavi doporučujeme objednání.

Závěti, listiny o vydědění a ustanovení správců dědictví

    Sepis závětí, listin o vydědění a ustanovení správců dědictví:

  • Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžela nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť. Pokud závět sepisuje notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře. Existence závěti je elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí. Notář, který je soudem pověřen k projednání dědictví, je povinen provést zjištění v této evidenci. Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl z dědictví. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat.
  • Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat listinu o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny a zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem.
  • Pro ustanovení správce dědictví, který by po smrti pořizovatele samostatně až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem, je zákonem předepsány forma notářského zápisu. Zejména podnikatelé, kteří vlastní zcela nebo zčásti podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat. Tímto způsobem je zabezpečen chod podniku o dobu řízení o dědictví, které může trvat poměrně dlouhou dobu v případě sporů mezi dědici. Lze tak předejít nenahraditelným škodám. S ustanovením do funkce správce dědictví musí zvolená osoba vyslovit souhlas při sepsání listiny.
Zpět