Notářskéslužby

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin

Úterý 8:00 - 15:30 hodin

Středa 8:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin

Pátek 8:00 – 14:00 hodin

Úřední dny v Soběslavi na Městském úřadě v zasedací síni jsou 2x v měsíci ve středu od 13h do 17h. Přesné termíny jsou uvedeny v měsíčníku Soběslavská hláska, popř. Vám je sdělíme v naší kanceláři. Pozn.: Na jednání v Soběslavi doporučujeme objednání.

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy

Pokud potřebujete pro Vaše jednání se zájemcem o koupi nemovitostí, pro banku poskytující Vám hypotéční úvěr se zástavou nemovitostí či k jinému účelu ověřený výpis z katastru nemovitostí ohledně nemovitosti kdekoliv v České republice, můžete nově takový výpis (tzv. list vlastnictví) získat i u notáře a nikoliv již jen na příslušném katastrálním úřadu.

Zákon č. 81/2006 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, nově zavedl možnost vydávat ověřené výstupy z některých informačních systémů veřejné správy i notářům. V současné době je technicky notářům umožněno vydávat ověřené výpisy pouze z katastru nemovitostí. V budoucnu by měly být takto zpřístupněny i další registry, a to zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Rejstřík trestů. Kdokoliv tak bude moci získat dokumenty nezbytné pro některá důležitá právní jednání v jednom místě, i mimo úřední hodiny příslušných úřadů a bez dlouhého čekání.

Výpisy jsou notářem pořizovány na základě on-line chráněného přístupu do nepřetržitě aktualizované centrální databáze katastru nemovitostí. Ověřené výpisy z katastru nemovitostí, které takto notář vyhotoví, jsou prohlášeny za veřejné listiny a mají tak stejnou právní sílu jako obdobné listiny vydané příslušným katastrálním úřadem. V současné době lze u notáře získat výpis z katastru nemovitostí v podobě tzv. listu vlastnictví, který obsahuje údaje o pozemcích a stavbách, vlastníku nemovitosti, jejich zatížení zástavními a jinými věcnými právy, nabývací listině vlastníka a některé další údaje. V blízké době by mělo být možno prostřednictvím notáře získat přístup i k dalším digitalizovaným dokumentům katastru nemovitostí (např. ke katastrálním mapám).

    V naší notářské kanceláři vyhotovujeme na žádost následující výpisy z informačního systému veřejné správy:

  • Výpisy z katastru nemovitostí
  • Výpisy z obchodního rejstříku
  • Výpisy z evidence Rejstříku trestů
  • Výpisy ze živnostenského rejstříku
  • Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Výpisy z insolvenčního rejstříku
Zpět