Notářské služby

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin

Úterý 8:00 - 15:30 hodin

Středa 8:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin

Pátek 8:00 – 14:00 hodin

Úřední dny v Soběslavi na Městském úřadě v zasedací síni jsou 2x v měsíci ve středu od 13h do 17h. Přesné termíny jsou uvedeny v měsíčníku Soběslavská hláska, popř. Vám je sdělíme v naší kanceláři. Pozn.: Na jednání v Soběslavi doporučujeme objednání.

Vítejte na internetových stránkách notářské kanceláře Tábor

JUDr. Stanislav Hroch

Notář je jmenován do notářského úřadu ministrem spravedlnosti. Předpokladem pro vykonávání této práce je složení náročných zkoušek. Důvodem je zajištění kvalitní práce především při řešení dědických řízení a obchodních smluv - například zakládání akciových společností, vypracování kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo ověřování dokumentů. Protože všechny odměny notáře jsou dány závaznou vyhláškou, zamezuje se tak konkurenci. Je tím také zajištěna nestrannost a profesionalita.Notářství je vedle soudnictví a advokacie jedním z pilířů právního státu. Jeho hlavním úkolem je předcházení sporů při vzniku právních vztahů. Je založeno na následujících zásadách:

  • Zásada nestrannosti : tato zásada je klíčovým principem při výkonu notářství. Notář při sepisování smluv a jiných právních úkonů dbá na vnitřní spravedlnost a vyváženost smluv. Účastníci jsou notářem poučení o svém postavení. Tímto se odlišuje od advokacie a to vzhledem ke skutečnosti, že advokát musí hájit pouze zájmy svého klienta a je vázán jeho pokyny. Notář naopak musí nestranně poučit obě strany bez ohledu na to, kdo ho o notářský úkon požádal.
  • Zásada nezávislosti: při výkonu notářství je notář vázán pouze právním předpisy. Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností až na zákonem stanovené výjimky.
  • Zásada pevně stanovené odměny notáře: Odměňování notářů je upraveno vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví; odměna je tedy u každého notáře stejná. Za poskytování právní pomoci odkazuje vyhláška na advokátní tarif. O výši odměny se lze vždy informovat předem.
  • Zásada osobní odpovědnosti za výkon notářství: Notář nese odpovědnost za škodu, která by mohla vzniklou v souvislosti s jeho činností.

  • Služby notáře

    michal

    Dokumenty ke stažení